رفع ایراد در فرآیند رشته‌پیچی

رفع ایراد در فرآیند رشته‌پیچی

درصد رزين و توزيع آن براي كنترل وزن و ضخامت اهميت فراواني دارد. اكثر قطعات هوافضا داراي تلورانس وزني
شرح فرآیند رشته‌پیچی

شرح فرآیند رشته‌پیچی

رشته پيچي يك روش ساده و كارا براي توليد قطعات مدور مانند لوله و ظروف استوانه‌اي در اندازه‌هاي مختلف
مواد مصرفی در فرآیند رشته‌پیچی

مواد مصرفی در فرآیند رشته‌پیچی

در ابتدا فقط از الياف شيشه به عنوان تقويت كننده در اين فرآيند استفاده مي‌شد ولي امروزه براي قطعات با
مواد مصرفی در فرآیند پالتروژن

مواد مصرفی در فرآیند پالتروژن

الياف تأمين كنندة خواصي چون استحكام كششي و ضربه، سفتي و مانند آن مي‏باشند ولي رزين تأمين كنندة خواص

Template Design:Dima Group